Smart Media

Графички дизајн

admin

Смарт Медиа нуди професионална изработка на графички дизајн за сите ваши потреби. Тимот од искусни графички дизајнери изработува дизајни за печатење, професионални логоа, дизајни за магазини, дизајни за книги, дизајни за облека, каталози, легитимации, визит карти, мокапи за веб страници, ценовници и каталози. Изработуваме и веб банери и реклами за печатени медиуми, како и дизајни за билборди. Нашите дизајнери обработуваат фотографии и изработуваат векторско CV и портфолио.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy