Во продажба е најновиот број на енегматскиот магазин „Лавиринт Сканди“, кој во себе содржи најголем број на скандинавски крстозбори кои излегуваат на месечно ниво во Македонија.

На најблиските места побарајте го сканди изданието под брендот „Лавиринт“ и уживајте во најдобрите крстозбори.

„Лавиринт Сканди“ – Заедно го негуваме македонскиот јазик!