Тимот од графички дизајнери на Смарт Медиа нуди дизајн кој ќе ги задоволи сите ваши потреби. Изработуваме професионални логоа, брошури, каталози, дизајн за книги, визит карички, но и дизајни за печатење, банери за веб портали, реклами за во весници и билборди.

 • Професионални логоа
 • Флаери
 • Постери
 • Дизајн за магазини
 • Дизајн за книги
 • Брошури
 • Каталози
 • Банери
 • Реклами за весник
 • Дизајн за билборди
 • Ценовници
 • Визит карти
 • Дипломи, благодарници и пофалници
 • Пликоа
 • И многу други работи кои може да ги најдете на следниот линк.

Нашите графички дизајнери се подготвени во секое време да го изработат најквалитетниот материјал во најкусиот можен рок. За повеќе информации, контактирајте нѐ на smartmediamk@gmail.com