Во продажба е најновиот број на енигматскиот магазин Лавиринт Плус ✍️

📝 Во него ви носиме:

✔️ Најголем број на симетрични и француски крстозбори;
✔️ Скандинавски и италијански крстозбори;
✔️ Судоку во најразлични нивоа, од екстремно лесни до екстремно тешки;
✔️ Страници посветени на спортот, здравјето и кујната;
✔️ Енигматските загатки КенКен и Какуро;
✔️ Осумнасочници;
✔️ Решеткасти, домино, мозаични но и голем број на други крстозбори;


Лавиринт Плус – Најдобра енигматика во Македонија 🇲🇰